Playlist Người Lạ Ơi | Vietcetera
Billboard banner

Người Lạ Ơi

18 tập
139 N lượt xem
Đã sao chép

Người Lạ Ơi là nơi chúng tôi đặt 2 người lạ nằm cạnh nhau, và cho họ bàn luận về một vấn đề mà chỉ-có-hai-lựa-chọn.