Playlist Nhìn - Thấy | Vietcetera
Billboard banner

Nhìn - Thấy

4 tập
22.6 N lượt xem
Đã sao chép

Nhìn chưa chắc đã thấy. Nghe chưa chắc đã hiểu. Một sự việc, sự vật luôn bao quanh bởi những cấu trúc phức tạp, mà nếu chỉ nhìn lướt qua bề mặt, ta sẽ bỏ qua sự thật về chúng. “Nhìn-thấy“ của bà Xuân Phượng như câu chuyện giản dị ngoại kể cho con cháu, không mong gì hơn, ngoài việc giúp khán giả nhìn lịch sử, để thấy rõ hiện tại và tương lai.