Xem Video 4 lỗi ngụy biện thường gặp | Vietcetera
Billboard banner
4 lỗi ngụy biện thường gặp

4 lỗi ngụy biện thường gặp

01:557622 lượt xem
Đã sao chép
‘Ngụy biện! Chỉ là ngụy biện!’ Biết bao nhiêu lần phải uất ức thốt lên giữa cuộc trò chuyện... Để chúng mình chỉ cho bạn cách ‘vạch trần’ các lỗi ngụy biện khi tranh luận nhé. Got a story idea for us? team@vietcetera.com Instagram: https://goo.gl/gbcme7 Facebook: https://goo.gl/wp7ycT Visit us online: https://goo.gl/EfUB7N