Xem Video Vietnam Innovators Summit 2023 - GREEN HORIZON | Teaser 🌱🌍 | Vietcetera
Billboard banner
Vietnam Innovators Summit 2023 - GREEN HORIZON | Teaser 🌱🌍

Vietnam Innovators Summit 2023 - GREEN HORIZON | Teaser 🌱🌍

0:33161 lượt xem
Đã sao chép
🌱🌍 Tham gia Vietnam Innovators Summit 2023 - Green Horizon và khám phá những sáng kiến và giải pháp sống xanh!

📢 Dành cho các cá nhân và các startup đam mê về giải pháp sống xanh, sáng kiến và kiến tạo môi trường sống bền vững, đừng bỏ lỡ sự kiện VNIS 2023 với chủ đề Green Horizon.

Tại Vietnam Innovators Summit 2023 - Green Horizon, bạn sẽ được:

✅ Gặp gỡ và tiếp xúc với các nhà lãnh đạo và chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
✅ Khám phá những sáng kiến và giải pháp sáng tạo trong việc xây dựng môi trường sống xanh và bền vững từ TOP 5 của cuộc thi GREEN HORIZON PITCH CONTEST
✅ Xây dựng mạng lưới kết nối với cộng đồng các nhà lãnh đạo, các startup và các cá nhân có cùng sứ mệnh bảo vệ môi trường.

📅 Thời gian: 9AM - 4PM 28.10.2023
📍 Địa điểm: TP.HCM
🎟️ Đăng ký vé ngay tại: https://quickom.net/event/green-horizon-984

#GreenHorizon2023 #VietnamInnovatorsSummit2023