Playlist Vietnam Innovators [Tiếng Việt] | Vietcetera
Billboard banner

Vietnam Innovators [Tiếng Việt]

103 tập
1.7 Tr lượt xem
Đã sao chép

Mỗi tuần, Miro Nguyễn sẽ có những cuộc gặp gỡ với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp mang theo các nhân tố đổi mới từ công nghệ, tổ chức, quy mô, chiến lược kinh doanh,… Tại đây, host và khách mời sẽ bàn về những hoạch định trong tương lai, làm sao để xây dựng và quản lý đội ngũ nhân sự của mình theo những cấp độ khác nhau.