Dicaphekhong's profile at Vietcetera. | Vietcetera
Billboard banner
Dicaphekhong
Contributor

Dicaphekhong

Dicaphekhong là đội ngũ các bạn trẻ yêu cà phê và luôn tìm kiếm những trải nghiệm mới về cà phê Việt Nam.

Thành lập instagram @dicaphekhong từ tháng 02/2019, đội ngũ dicaphekhong luôn muốn giới thiệu và mang lại những kiến thức, trải nghiệm mới về cà phê để giúp các bạn đọc hiểu rõ hơn ngành cà phê nhiều tiềm năng tại Vi...