Video CirCO: không chỉ là nơi chia sẻ không gian làm việc | Vietcetera WORK | Vietcetera
Billboard banner
Vietcetera
CirCO: không chỉ là nơi chia sẻ không gian làm việc | Vietcetera WORK

CirCO: không chỉ là nơi chia sẻ không gian làm việc | Vietcetera WORK

02:384834 views
Copied
Tin vào những giá trị mà các công ty khởi nghiệp sẽ mang lại cho cộng đồng, CirCO Co-working Space quyết định trở thành người bạn đồng hành, cung cấp không gian và những giá trị hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp. Got a story idea for us? team@vietcetera.com Instagram: https://goo.gl/gbcme7 Facebook: https://goo.gl/wp7ycT Visit us online: https://goo.gl/EfUB7N