Lesson Learned | Vietcetera
Phái Đẹp Hay Phái Gồng
2 bài viết
Lesson Learned
Chủ đề

Lesson Learned: 6 bài học về khởi nghiệp của Thảo Nhi Lê

Thảo Nhi Lê là cô gái đại diện một thế hệ người Việt trẻ trung, năng động và sống hết mình với đam mê. Sinh trưởng tại Đức và sớm xây dựng thành công thương hiệu cá nhân cho mình tại đây, nhưng với Nhi, Việt Nam mới chính là nơi có thể cho cô cơ hội thực hiện những điều mình ấp ủ. Nghĩ là làm, đầu năm 2018, Nhi chính thức trở về Việt Nam và thành lập […]

Lesson Learned: 6 bài học về khởi nghiệp của Thảo Nhi Lê

Thảo Nhi Lê là cô gái đại diện một thế hệ người Việt trẻ trung, năng động và sống hết mình với đam mê. Sinh trưởng tại Đức và sớm xây dựng thành công thương hiệu cá nhân cho mình tại đây, nhưng với Nhi, Việt Nam mới chính là nơi có thể cho cô cơ hội thực hiện những điều mình ấp ủ. Nghĩ là làm, đầu năm 2018, Nhi chính thức trở về Việt Nam và thành lập […]