Lesson Learned | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Bộ sưu tập Lesson Learned
2 bài viết
Lesson Learned

Lesson Learned: 6 bài học về khởi nghiệp của Thảo Nhi Lê

Thảo Nhi Lê là cô gái đại diện một thế hệ người Việt trẻ trung, năng động và sống hết mình với đam mê. Sinh trưởng tại Đức và sớm xây dựng thành công thương