Catherine Denoual Maison: Dệt thêu những giá trị trường tồn với thời gian | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

Catherine Denoual Maison: Dệt thêu những giá trị trường tồn với thời gian

Catherine Denoual Maison: Dệt thêu những giá trị trường tồn với thời gian

Với kinh nghiệm hơn 15 năm làm stylist cho các tạp chí lớn tại Pháp, ước mơ của Catherine là xây dựng một thương hiệu đồ trang trí nhà cửa kết hợp giữa nghề thủ công truyền thống và những chất liệu thượng hạng. Và đó cũng là xuất phát điểm của thương hiệu Catherine Denoual Maison, được Catherine thành lập và sản xuất tại Việt Nam từ năm 2006.

Yêu thích