Câu chuyện thương hiệu: Cocoxim — Một chặng đường đổi mới để nâng tầm giá trị dừa Bến Tre | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

Câu chuyện thương hiệu: Cocoxim — Một chặng đường đổi mới để nâng tầm giá trị dừa Bến Tre

Câu chuyện thương hiệu: Cocoxim — Một chặng đường đổi mới để nâng tầm giá trị dừa Bến Tre

Cùng chúng tôi tìm đến miền dừa Bến Tre để hiểu về Betrimex (Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Bến Tre) và Cocoxim — thương hiệu chuyên nước dừa đóng hộp của

Yêu thích