Chuyên mục Cuộc Sống | Vietcetera
Azerai

Cuộc Sống


"Cứ tuột một hạng là mẹ đánh 5 roi, hạng 7 là 10 roi, hạng 8 là 15 roi..."

Mẹ anh dặn là, con làm gì thì làm, cuối năm PHẢI được xếp hạng trong top 5 của lớp.