Truyền Thông | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Truyền Thông

Theo dõi để nhận thêm các bài viết và tác giả về chuyên mục này!

WeChoice Awards 2020: YouTuber “Phi 1 chân” và hành trình cao đẹp

Bị mất 1 chân từ nhỏ, nhưng thay vì bi quan, Lương Phi chọn nỗ lực trở thành YouTuber để giúp đỡ và truyền cảm hứng đến những người kém may mắn khác.


Creativity 4.0: Lĩnh vực của con người, máy học hay công thức? Cùng Creative Director Minh Hoài giải mã

Anh vẫn là người sẽ dễ đến trễ nhất trong một buổi họp có khách hàng quan trọng vì ngủ quên, hoặc té sấp mặt khi lên sân khấu nhận giải hoặc sắp thuyết trình. Sự tồn tại của anh ở vị trí CD đã lạnh lùng đạp đổ hình tượng mà cả ngành (và cả tôi) dựng lên.