Trang cá nhân của Bích Hồ tại Vietcetera. | Vietcetera
Billboard banner
Bích Hồ
Editor

Bích Hồ

Trước khi trở thành chủ mục Sự nghiệp, cô là "vận động viên nhào lộn" giữa các mục Tin tức,Tài chính cá nhân,Cuộc sống và là host podcast Bít Tất tại Vietcetera

Bắt đầu nghiệp viết vì nghĩ quá nhiều. Nghĩ nhiều về điều gì, viết về điều ấy. Nhưng nhiều lúc nghĩ nhiều quá nên không viết được. Lúc ấy cô ta nghĩ về việc nghĩ nhiều, và bắt đầu viết về việc không thể viết.