Chút Chuyện Chill: Làng thời trang lần lượt đóng cửa hàng, đi quyên góp, sản xuất khẩu trang vải và nước rửa tay | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

Chút Chuyện Chill: Làng thời trang lần lượt đóng cửa hàng, đi quyên góp, sản xuất khẩu trang vải và nước rửa tay

Chút Chuyện Chill: Làng thời trang lần lượt đóng cửa hàng, đi quyên góp, sản xuất khẩu trang vải và nước rửa tay

Ngành công nghiệp thời trang đang hứng chịu những ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. Trong bối cảnh ảm đạm đó, họ vẫn có những hành động tích cực.

QUẢNG CÁO
QUẢNG CÁO
Yêu thích