Chuyến hành trình của ilco: Từ Việt Nam đến Centre Pompidou | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

Chuyến hành trình của ilco: Từ Việt Nam đến Centre Pompidou

Chuyến hành trình của ilco: Từ Việt Nam đến Centre Pompidou

Brique Blanche là một sản phẩm nghệ thuật độc đáo, lấy cảm hứng từ hàng ngàn viên gạch xuất hiện khắp thành phố.

Sản phẩm nghệ thuật Brique Blanche và những ứng dụng duy mỹ | Hình ảnh bời ilco & Thy Trần

QUẢNG CÁO
QUẢNG CÁO
Yêu thích