Chuyên mục Sáng Tạo | Vietcetera
Azerai

Sáng Tạo


Truyền hình K+: Biến chuyển cùng dòng chảy của xu hướng truyền hình

Chị Trịnh Thị Thủy Liên, Giám đốc Nội dung và các kênh K+, chia sẻ về sự phát triển của OTT truyền hình tại Việt Nam.