Tâm Lý Học | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Tâm Lý Học

Theo dõi để nhận thêm các bài viết và tác giả về chuyên mục này!

10 Thiên kiến làm lu mờ phán đoán của bạn

Cùng điểm qua 10 dạng thiên kiến (bias) thường xuyên gây nhiễu loạn khả năng phân tích và đánh giá của chúng ta.

QUẢNG CÁO

QUẢNG CÁO