fbview Chuyên mục Sáng Tạo - Trang 2 | Vietcetera
Marriott sweat deals banner
Tin Tức Thì về COVID-19Tin Tức Thì về COVID-19Đọc tin
Vũ Đinh Trọng Thắng: Bỏ những thứ nhất thời, tin vào con đường hơn điểm đến

Vũ Đinh Trọng Thắng: Bỏ những thứ nhất thời, tin vào con đường hơn điểm đến

Thắng bỏ thuốc lá và rượu, không còn nuông chiều cảm xúc, làm nhạc đều đặn và kỷ luật. Để đến với trạng thái này, anh đã bỏ gì?
QUẢNG CÁO