COVID-19 là ngày tàn hay chương mới của thời trang? | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

COVID-19 là ngày tàn hay chương mới của thời trang?

Vài năm trở lại đây, các xung đột chính trị đã trở thành “ông kẹ” đối với ngành công nghiệp thời trang: từ Brexit, biểu tình tại Pháp, cho đến hệ thống thuế quan Trump áp dụng với hàng hóa EU. Trong một bước chuyển biến bất ngờ, ngành thời trang thế giới lại hứng thêm một “cú đấm” mang tên “COVID-19”. Như bao nhiêu lĩnh vực khác, cục diện thời trang thế giới đang trải qua giai đoạn đình […]