Đại sứ Star Kombucha: “Cân bằng cuộc sống là điều tất yếu” | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Đại sứ Star Kombucha: “Cân bằng cuộc sống là điều tất yếu”

Được biết đến là người phụ nữ luôn hướng đến sự dung hoà trong cuộc sống, nên tại buổi gặp gỡ này, chúng tôi cùng trò chuyện với chị về quan điểm này.

Nguồn: Star Kombucha