Điều họ không dạy bạn ở trường thiết kế: Các ‘cựu học sinh' KAZE ngày ấy bây giờ | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

Điều họ không dạy bạn ở trường thiết kế: Các ‘cựu học sinh' KAZE ngày ấy bây giờ

Điều họ không dạy bạn ở trường thiết kế: Các ‘cựu học sinh' KAZE ngày ấy bây giờ

Các ‘cựu học sinh' của KAZE quay trở về văn phòng để hồi tưởng về những kỷ niệm đẹp và chia sẻ cách mà KAZE đã giúp họ gây dựng thành công trong sự nghiệp của riêng mình.

‘Cựu học sinh' của KAZE Uyên Trần, Mariia Ivanova, và Marine Bachellerie | Nguồn: KAZE

QUẢNG CÁO
QUẢNG CÁO
Yêu thích