Eight-Hour Movement là gì? | Vietcetera
Billboard banner

Eight-Hour Movement là gì?

Nếu Eight-Hour Movement không tồn tại trong lịch sử, chúng ta đã không được nghỉ lễ 01/05 và vẫn còn phải làm việc quá sức từ 6 giờ sáng tới 10 giờ đêm
Eight-Hour Movement là gì?

Bóc Term: Eight-Hour Movement là gì?

1. Eight-Hour Movement là gì?

Eight-Hour Movement /eɪt aʊr ˈmuːv.mənt/ (n) là Phong trào Tám Giờ ở thế kỷ 19 và 20, khi hàng triệu người lao động trên thế giới xuống đường biểu tình để được làm 8 giờ/ngày, 5 ngày/tuần.

Nếu phong trào này chưa bao giờ diễn ra trong lịch sử, rất có thể chúng ta vẫn đang làm việc từ 6 giờ sáng đến 10 giờ đêm. Và ngày Quốc tế Lao động 01/05 đã không tồn tại.

2. Nguồn gốc của Phong trào Tám Giờ?

Sau cuộc Cách mạng Công nghiệp, các xí nghiệp và nhà máy phải vận hành 24/7. Vì vậy, nhân viên phải làm việc từ 10 đến 16 tiếng mỗi ngày, 6 ngày mỗi tuần.

Phong trào Tám Giờ bùng lên tại thành phố Chicago, bang Illinois, Mỹ. Ngày 01/05/1867, công nhân toàn thành phố đình công, khiến nền kinh tế phải đóng cửa một tuần.

Tuy chưa thành công, phong trào nổi lên lần nữa năm 1880, và lan sang nhiều bang trong những thập kỷ sau đó.

Năm 1938, Luật Tiêu chuẩn Lao động Công bằng (FLSA) có hiệu lực, quy định tuần lao động kết thúc ở giờ thứ 40 và công ty phải trả thêm lương nếu nhân viên làm thêm giờ.

Đây là tiền đề thắng lợi của phong trào người lao động trên toàn thế giới.

3. Vì sao Phong trào Tám Giờ trở nên phổ biến?

Năm 1926, Henry Ford, nhà sáng lập công ty Ford Motor, trở thành một trong những nhà tư bản đầu tiên áp dụng mô hình 8 giờ/ngày, 5 ngày/tuần.

Ford nhìn ra rằng thời gian rảnh là nguyên liệu thiết yếu của thị trường tiêu dùng. Nếu công nhân không có thời gian nghỉ ngơi, họ cũng không có nhu cầu mua sắm.

Để không tự bóp chết thị trường của chính mình, các nhà kinh doanh cần giảm giờ làm.

Trong thế kỷ 21, khi nghiện việc (workaholism) trở thành trào lưu, người ta lại nhắc nhau về Phong trào Tám Giờ.

Nhà khởi nghiệp Elon Musk quả quyết phải làm việc ít nhất 80 giờ/tuần nếu muốn “thay đổi thế giới”. Thành viên công đoàn phải nhắc khéo ông rằng những người đấu tranh cho 40 giờ/tuần cũng đã “thay đổi thế giới” cho hàng tỉ người lao động.

Ở Việt Nam, 01/05 là ngày nghỉ lễ chính thức, có lương.

4. Dùng từ Eight-Hour Movement trong câu như nào?

Tiếng Anh

A: We’ve successfully built a company culture where employees take pride in working overtime, even when unpaid.

B: If you’d heard of the Eight-Hour Movement, you would know that culture is a step backward.

A: Who are the men in that picture?

B: That’s my great great grandfather and his colleagues. They were going on strike during the Eight-Hour Movement.

Tiếng Việt

A: Chúng tôi đã thành công xây dựng một công ty nơi nhân viên cảm thấy tự hào khi làm thêm giờ không công.

B: Nếu các anh biết đến Phong trào Tám Giờ, các anh hẳn đã nhận ra văn hóa đó lạc hậu từ lâu rồi.

A: Trong ảnh này là ai đấy cô?

B: Đó là ông cố nội của cô và các đồng nghiệp. Họ đang biểu tình cho Phong trào Tám Giờ.

Xem thêm:

[Bài viết] Bóc Term: Karen là gì? Bạn có biết Karen nào quanh mình?

[Bài viết] Bóc Term: Boomer là gì? Tại sao #OkBoomer trở nên viral?