Đạp xe xuyên Việt 2200 kilomet và 4 bài học tôi nghiệm ra | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Đạp xe xuyên Việt 2200 kilomet và 4 bài học tôi nghiệm ra

Hành trình đạp xe xuyên Việt 2200 kilomet, 6 tuần, và 4 bài học 'gói mang về' mà tôi học được từ chuyến đi để đời này

Nguồn: Duy Louis Tran