Hãy thích nghi, đừng chờ chết: 3 Cách vận hành từ xa của ngành thời trang toàn cầu | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Hãy thích nghi, đừng chờ chết: 3 Cách vận hành từ xa của ngành thời trang toàn cầu

Trong hoàn cảnh mà sự thay đổi là điều bắt buộc, giới thời trang toàn cầu đang WFH như thế nào?