Kenny Nguyễn và những giá trị truyền thống trong nghệ thuật | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

Kenny Nguyễn và những giá trị truyền thống trong nghệ thuật

Kenny Nguyễn và những giá trị truyền thống trong nghệ thuật

Những chia sẻ cá nhân của nghệ sĩ trẻ Kenny Nguyễn về triển lãm “Vảy | Mực” diễn ra tại The Factory Contemporary Arts Centre.

QUẢNG CÁO
Yêu thích