Lạm dụng kháng sinh ở Việt Nam & Cách phòng tránh từ Jio Health | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Lạm dụng kháng sinh ở Việt Nam & Cách phòng tránh từ Jio Health

Tình trạng vi khuẩn đề kháng kháng sinh đang trở thành nỗi lo của toàn nhân loại. Thêm vào đó là vấn đề bệnh nhân lạm dụng thuốc kháng sinh ở Việt Nam. Các chuyên gia từ Jio Health đã giải thích rõ hơn về vấn đề này.