Loan Trần - Trở về để cho đi | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Loan Trần - Trở về để cho đi

Chúng tôi đã có dịp được nghe chị Loan, chủ tịch của tổ chức phi lợi nhuận The Little Rose Shelter tại Việt Nam, chia sẻ về góc nhìn của chị khi sinh sống và công tác tại Việt Nam.

Nguồn: Nghi Nguyễn cho Vietcetera

Editor's Pick