Nancy Lê: Khi thời trang là cả một phong cách sống | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Nancy Lê: Khi thời trang là cả một phong cách sống

Không tìm ra loại quần áo mình muốn mặc, Nancy Lê sáng lập ra Nosbyn. Hiện tại, cô sỡ hiệu một thương hiệu thời trang thành công bởi sự am hiểu thị trường.