Nhiếp ảnh gia Chêne Nguyễn: Tác phẩm ít người muốn mua nhất là đắt giá nhất | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

Nhiếp ảnh gia Chêne Nguyễn: Tác phẩm ít người muốn mua nhất là đắt giá nhất

Nhiếp ảnh gia Chêne Nguyễn: Tác phẩm ít người muốn mua nhất là đắt giá nhất

Với góc nhìn và khả năng sắp xếp bố cục độc đáo, các bức hình của Chêne Nguyễn luôn hút mắt và có chiều sâu nội dung.

Tác phẩm tiêu biểu: 'Những ô cửa nhảy múa'.

Yêu thích