Nhìn lại "cơ thể hoàn hảo" của 100 năm qua | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

Nhìn lại "cơ thể hoàn hảo" của 100 năm qua

Nhìn lại "cơ thể hoàn hảo" của 100 năm qua

Nhờ sự lan toả mạnh mẽ của truyền thông mà các lý tưởng độc hại cho một ngoại hình hoàn hảo lại càng được tiếp cận nhiều hơn. Vậy, đâu mới là một cơ thể hoàn hảo?

Nhìn lại "cơ thể hoàn hảo" của 100 năm qua

QUẢNG CÁO
QUẢNG CÁO
Yêu thích