Nhìn lại một thập kỷ thiết kế cùng KAZE Interior Design Studio | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

Nhìn lại một thập kỷ thiết kế cùng KAZE Interior Design Studio

Nhìn lại một thập kỷ thiết kế cùng KAZE Interior Design Studio

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm hoạt động, chúng tôi gặp đội ngũ KAZE Interior Design Studio để nhìn lại những thành tựu của họ.

KAZE. | Nguồn: Cơ Nguyễn cho Vietcetera.

QUẢNG CÁO
QUẢNG CÁO
Yêu thích