Nhìn Phát Yêu Luôn: Chu Việt Hà - Nhiếp ảnh gia của những khoảnh khắc đắt giá | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

Nhìn Phát Yêu Luôn: Chu Việt Hà - Nhiếp ảnh gia của những khoảnh khắc đắt giá

Nhìn Phát Yêu Luôn: Chu Việt Hà - Nhiếp ảnh gia của những khoảnh khắc đắt giá

Có một tôn chỉ mà Chu Việt Hà luôn coi là tôn giáo trong nhiếp ảnh là “Những khoảnh khắc quyết định”.

Tác phẩm tiêu biểu của Chu Việt Hà.

QUẢNG CÁO
QUẢNG CÁO
Yêu thích