Nhìn Phát Yêu Luôn: Nhiếp ảnh gia Phạm Thành Long và Hà Nội màu đỏ | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Nhìn Phát Yêu Luôn: Nhiếp ảnh gia Phạm Thành Long và Hà Nội màu đỏ

Phạm Thành Long chụp ảnh để lưu giữ quá khứ và dùng ảnh để kể chuyện với tinh thần "trăm nghe không bằng một thấy".

"Hà Nội lụt" - tác phẩm tiêu biểu của Phạm Thành Long.