Podcast Bít Tất x UK Embassy | Vietcetera
Billboard banner
Podcast Bít Tất x UK Embassy

Bít Tất x UK Embassy

Giới Thiệu

Đồng hành cùng podcast Bít Tất là Đại sứ quán Anh tại Việt Nam. Chúng ta đang phải đối mặt với sự suy giảm đa dạng sinh học diễn ra ngày càng nghiêm trọng, đòi hỏi sự chung tay của cả cộng đồng. Hành động hiện tại của bạn sẽ vẽ một tương lai khác hơn cho chúng ta.