fbview Podcast của Vietcetera | Vietcetera
Podcast icon

Podcast

Vietcetera bắt đầu các series Podcast vào tháng 11 năm 2020. Những series đầu tiên bao gồm Vietnam Innovators, Have A Sip, Bít Tất,...
Vietcetera vẫn đi tiếp trên hành trình đa dạng hóa nội dung âm thanh, với mục tiêu truyền tải giọng nói của một Việt Nam hiện đại.

CÁC TẬP MỚI NHẤT