Podcast Vietcetera Chuyện Trò Về Một Việt Nam Hiện Đại | Vietcetera
Billboard banner
Vietcetera

Nghe Podcast Vietcetera

PODCAST
MỚI NHẤT

Show
Nổi Bật

Podcast Vietnam InnovatorsThứ 3 hàng tuần
Podcast Have A SipThứ 6 hàng tuần

TẤT CẢ
PODCAST

Xem Tất Cả
Podcast Bít TấtThứ 3, 5, 7 hàng tuần

245 tập

Bít Tất là podcast nghe xong Biết Tuốt. Bít Tất Nhạc, Bít Tất Tâm Lý, Bít Tất Đi cùng là Bít Tất. Nếu có gợi ý chủ đề cho Bít Tất, hãy gửi email về bittat@vietcetera.com. Đăng bởi: Bít Tất

Sao chép
Chi Tiết
Podcast Đồng ra đồng vào

27 tập

Series podcast chia sẻ góc nhìn thực tế về tài chính của người trẻ. Giúp bạn quản lý "Đồng ra" và bảo vệ "Đồng vào". Đăng bởi: Đồng ra đồng vào

Sao chép
Chi Tiết
Podcast Vietnam InnovatorsThứ 3 hàng tuần

112 tập

Vietnam is forecasted to be one of the fastest-growing economies in Southeast Asia and the world. To understand the dynamics behind Vietnam’s miracle growth, Vietcetera meets with business leaders every week to discuss the country’s future growth prospects. We also learn how they build and manage teams and why they think innovation will be key to Vietnam’s role in the world order. You can find more information for this Podcast at https://vietcetera.com/en Post by: Vietnam Innovators Host: Hao Tran

Sao chép
Chi Tiết