Podcast TS. BS. Vũ Phi Yên: Nhận biết, điều hoà và chuyển hoá cảm xúc tiêu cực - #5 | Vietcetera
Billboard banner
TS. BS. Vũ Phi Yên: Nhận biết, điều hoà và chuyển hoá cảm xúc tiêu cực - #5

22 Thg 12

TS. BS. Vũ Phi Yên: Nhận biết, điều hoà và chuyển hoá cảm xúc tiêu cực - #5

Đã sao chép

Podcast: EdustationEP: Nhận biết, điều hoà và chuyển hoá cảm xúc tiêu cựcPodcaster: Hùng VõSpeaker: TS. BS. Vũ Phi Yên Tiến sĩ - Bác sĩ Vũ Phi Yên là một chuyên gia Tâm lý học lâm sàng và Huấn luyện viên tâm lý tại trung tâm Better Living. Cô được xem là minh chứng sống về trải nghiệm và giáo dục khai phóng.Với hơn 14 năm trong lĩnh vực Y khoa chuyên ngành Di truyền học ở Pháp cũng như Trường Y khoa Phạm Ngọc Thạch nhưng không thỏa mãn với cách tiếp cận con người thiên về thể chất, cô Vũ Phi Yên đã bổ sung cho mình hướng tiếp cận mới về tinh thần bằng các nghiên cứu tâm lý học.Cùng lắng nghe cuộc trò chuyện của cô và host Hùng Võ để “mổ xẻ” những vấn đề xoay quanh sức khỏe tinh thần trong tập podcast này nhé.

NỘI DUNG PODCAST

Podcast: Edustation
EP: Nhận biết, điều hoà và chuyển hoá cảm xúc tiêu cực
Podcaster: Hùng Võ
Speaker: TS. BS. Vũ Phi Yên

Tiến sĩ - Bác sĩ Vũ Phi Yên là một chuyên gia Tâm lý học lâm sàng và Huấn luyện viên tâm lý tại trung tâm Better Living. Cô được xem là minh chứng sống về trải nghiệm và giáo dục khai phóng.

Với hơn 14 năm trong lĩnh vực Y khoa chuyên ngành Di truyền học ở Pháp cũng như Trường Y khoa Phạm Ngọc Thạch nhưng không thỏa mãn với cách tiếp cận con người thiên về thể chất, cô Vũ Phi Yên đã bổ sung cho mình hướng tiếp cận mới về tinh thần bằng các nghiên cứu tâm lý học.

Cùng lắng nghe cuộc trò chuyện của cô và host Hùng Võ để “mổ xẻ” những vấn đề xoay quanh sức khỏe tinh thần trong tập podcast này nhé.

Các tập
Mới nhất