Podcast Gen Z Truyền - Trang 2 | Vietcetera
Billboard banner
Podcast Gen Z Truyền

Gen Z Truyền

Giới Thiệu

Mỗi tập Gen Z Truyền, chúng mình sẽ mời một Gen Z đến để trò chuyện và khám phá sự nghiệp, tình duyên cùng tính cách của họ.