Podcast #2 Đỗ Hữu Chí, họa sĩ minh họa Bút chì: Hành trình quay lại xô bồ | Vietcetera
Billboard banner
#2 Đỗ Hữu Chí, họa sĩ minh họa Bút chì: Hành trình quay lại xô bồ

04 Thg 11

#2 Đỗ Hữu Chí, họa sĩ minh họa Bút chì: Hành trình quay lại xô bồ

Đã sao chép

Đôi khi mình nhìn thấy ai đấy đang bỏ một cái gì đấy, nhưng bản thân họ lại trải qua một hành trình khác hẳn.Bản thân sáng tạo là câu chuyện tập hợp năng lượng. Đủ thì tạo ra format, hình hài. Khi hết rồi thì tan ra, đợi một format tiếp theo, một hình hài tiếp theo.Việc của chúng ta không phải là thấy nó đang tan ra thì cố gắng giữ lại.Đừng quên có thể xem bản video của podcast này tại: YouTube 

NỘI DUNG PODCAST

Đôi khi mình nhìn thấy ai đấy đang bỏ một cái gì đấy, nhưng bản thân họ lại trải qua một hành trình khác hẳn.

Bản thân sáng tạo là câu chuyện tập hợp năng lượng. Đủ thì tạo ra format, hình hài. Khi hết rồi thì tan ra, đợi một format tiếp theo, một hình hài tiếp theo.

Việc của chúng ta không phải là thấy nó đang tan ra thì cố gắng giữ lại.

Cùng Thùy Minh lắng nghe chia sẻ của anh Đỗ Hữu Chí, họa sĩ minh họa Bút chì và hành trình quay lại xô bồ trong tập 2 podcast Have A Sip tuần này.

Các tập
Mới nhất