Podcast #21 Trọng Phan: Hành trình đến với Hài độc thoại để tìm ra ý nghĩa cuộc sống | Vietcetera
Billboard banner
#21 Trọng Phan: Hành trình đến với Hài độc thoại để tìm ra ý nghĩa cuộc sống

19 Thg 02

#21 Trọng Phan: Hành trình đến với Hài độc thoại để tìm ra ý nghĩa cuộc sống

Đã sao chép

Là một chàng trai trẻ, Trọng Phan đã có một khoảng thời gian khó khăn khi đi tìm những giá trị trong cuộc sống mà mình thực sự quý trọng. Từ chọn trường Đại học, chọn nghề nghiệp, đến cả chọn cách giao tiếp và kết bạn. Tất cả những trăn trở đó đã dần dần được giải quyết từ khi Trọng tiếp xúc và trở thành một diễn viên Hài độc thoại.Đừng quên có thể xem bản video cuộc trò chuyện của cả 7 thành viên Sài Gòn Tếu tại: YouTube

NỘI DUNG PODCAST


Là một chàng trai trẻ, Trọng Phan đã có một khoảng thời gian khó khăn khi đi tìm những giá trị trong cuộc sống mà mình thực sự quý trọng. Từ chọn trường Đại học, chọn nghề nghiệp, đến cả chọn cách giao tiếp và kết bạn. Tất cả những trăn trở đó đã dần dần được giải quyết từ khi Trọng tiếp xúc và trở thành một diễn viên Hài độc thoại.

Đừng quên có thể xem bản video cuộc trò chuyện của cả 7 thành viên Sài Gòn Tếu tại: YouTube

Các tập
Mới nhất