Podcast #5 Cây bút Thu Uyên: Sứ mệnh của 'người kết nối' | Vietcetera
Billboard banner
#5 Cây bút Thu Uyên: Sứ mệnh của 'người kết nối'

20 Thg 11

#5 Cây bút Thu Uyên: Sứ mệnh của 'người kết nối'

Đã sao chép

Cây bút Thu Uyên là một biên tập viên nổi tiếng làm việc tại Đài Truyền hình Việt Nam. Chị được biết đến là người chịu trách nhiệm chính cho chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" trong suốt 13 năm phát sóng.

NỘI DUNG PODCAST

Cây bút Thu Uyên là một biên tập viên nổi tiếng làm việc tại Đài Truyền hình Việt Nam. Chị được biết đến là người chịu trách nhiệm chính cho chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" trong suốt 13 năm phát sóng.

Các tập
Mới nhất