Podcast Nhìn - Thấy | Vietcetera
Billboard banner
Podcast Nhìn - Thấy

Nhìn - Thấy

Giới Thiệu

Nhìn chưa chắc đã thấy. Nghe chưa chắc đã hiểu. Một sự việc, sự vật luôn bao quanh bởi những cấu trúc phức tạp, mà nếu chỉ nhìn lướt qua bề mặt, ta sẽ bỏ qua sự thật về chúng. Series Podcast “Nhìn-thấy“ của bà Xuân Phượng như câu chuyện giản dị ngoại kể cho con cháu, không mong gì hơn, ngoài việc giúp khán giả nhìn lịch sử, để thấy rõ hiện tại và tương lai. Đăng bởi: Nhìn - Thấy