Podcast Chuyên gia tài chính AI từ VIB: Chuyên gia ảo nói thật về đầu tư | Vietcetera
Billboard banner
Chuyên gia tài chính AI từ VIB: Chuyên gia ảo nói thật về đầu tư

16 Thg 09

Chuyên gia tài chính AI từ VIB: Chuyên gia ảo nói thật về đầu tư

Đã sao chép

Khách mời trong The Money Date lần này vô cùng đặc biệt, đó là chuyên gia tài chính ảo đầu tiên tại Việt Nam - Vie. Vie đã được VIB xây dựng để rút ngắn khoảng cách giữa khách hàng và ngân hàng. Có nhiều tài lẻ, nhưng tài chính của Vie là Tài Chính. Vie - với dữ liệu, kiến thức, kinh nghiệm của một chuyên gia - chia sẻ về cách kiếm tiền, tiêu tiền và bí quyết quản lý tài chính hiệu quả. Cùng lắng chuyên gia tài chính ảo của VIB chia sẻ những kiến thức quản lý tài chính hữu ích trong số The Money Date này các bạn nhé.#VIB #NganHangQuocTe #Chuyengiataichinhao #Vie

NỘI DUNG PODCAST

Khách mời trong The Money Date lần này vô cùng đặc biệt, đó là chuyên gia tài chính ảo đầu tiên tại Việt Nam - Vie. Vie đã được VIB xây dựng để rút ngắn khoảng cách giữa khách hàng và ngân hàng.

Có nhiều tài lẻ, nhưng tài chính của Vie là Tài Chính. Vie - với dữ liệu, kiến thức, kinh nghiệm của một chuyên gia - chia sẻ về cách kiếm tiền, tiêu tiền và bí quyết quản lý tài chính hiệu quả. Cùng lắng chuyên gia tài chính ảo của VIB chia sẻ những kiến thức quản lý tài chính hữu ích trong số The Money Date này các bạn nhé.

#VIB #NganHangQuocTe #Chuyengiataichinhao #Vie


Liên kết

Các tập
Mới nhất