Podcast Linh Đào Smooke, Co-founder & COO HackerNoon: Cần thay đổi suy nghĩ về sự giàu có - S2#9 | Vietcetera
Billboard banner
Linh Đào Smooke, Co-founder & COO HackerNoon: Cần thay đổi suy nghĩ về sự giàu có - S2#9

18 Thg 08

Linh Đào Smooke, Co-founder & COO HackerNoon: Cần thay đổi suy nghĩ về sự giàu có - S2#9

Đã sao chép

Khách mời của The Money Date tập này là chị Linh Đào Smooke, hiện đang nắm giữ vai trò Co-founder & COO HackerNoon. HackerNoon được thành lập vào năm 2016, cho đến nay đã trở thành website công nghệ có hơn 3 triệu độc giả/ tháng. Vừa qua, sau vòng gọi vốn, công ty đã có định giá lên đến 50 triệu đô.HackerNoon đang vận hành và kiếm tiền như thế nào? Quá trình gọi vốn và tư duy gọi vốn của chị Linh Đào Smooke chắc chắn sẽ là case-study thú vị cho các start-up. Mời bạn cùng nghe The Money Date với sự dẫn dắt của host An Trương.Đừng quên bạn có thể xem phiên bản video của podcast này tại: YouTubeVà đọc những bài viết thú vị về chủ đề Tài Chính Cá Nhân tại đây nhé: Website Vietcetera—Yêu thích tập podcast này, bạn có thể donate cho The Money Date tại:● Patreon: https://www.patreon.com/vietcetera● Buy me a coffee: https://www.buymeacoffee.com/vietcetera

NỘI DUNG PODCAST

Khách mời của The Money Date tập này là chị Linh Đào Smooke, hiện đang nắm giữ vai trò Co-founder & COO HackerNoon. HackerNoon được thành lập vào năm 2016, cho đến nay đã trở thành website công nghệ có hơn 3 triệu độc giả/ tháng. Vừa qua, sau vòng gọi vốn, công ty đã có định giá lên đến 50 triệu đô.

HackerNoon đang vận hành và kiếm tiền như thế nào? Quá trình gọi vốn và tư duy gọi vốn của chị Linh Đào Smooke chắc chắn sẽ là case-study thú vị cho các start-up. Mời bạn cùng nghe The Money Date với sự dẫn dắt của host An Trương.

Đừng quên bạn có thể xem phiên bản video của podcast này tại: YouTube
Và đọc những bài viết thú vị về chủ đề Tài Chính Cá Nhân tại đây nhé: Website VietceteraYêu thích tập podcast này, bạn có thể donate cho The Money Date tại:

● Patreon: https://www.patreon.com/vietcetera
● Buy me a coffee: https://www.buymeacoffee.com/vietcetera

Các tập
Mới nhất