Podcast Cách HSBC cùng WWF Vietnam nhân rộng giải pháp khí hậu - Tim Evans, CEO HSBC VN & Bill Possiel - Chief Conservation Officer, WWF VN - S4#26 | Vietcetera
Billboard banner
Cách HSBC cùng WWF Vietnam nhân rộng giải pháp khí hậu - Tim Evans, CEO HSBC VN & Bill Possiel - Chief Conservation Officer, WWF VN - S4#26

18 Thg 09

Cách HSBC cùng WWF Vietnam nhân rộng giải pháp khí hậu - Tim Evans, CEO HSBC VN & Bill Possiel - Chief Conservation Officer, WWF VN - S4#26

Đã sao chép

[English description below] Trong tập Vietnam Innovators tuần này, cùng host Hảo Trần trò chuyện với Tim Evans - CEO HSBC Vietnam và Bill Possiel - Chief Conservation Officer, WWF-Vietnam và khám phá sự hợp tác đầy tiềm năng giữa hai doanh nghiệp này trong việc nhân rộng các giải pháp khí hậu và hướng tới mục tiêu net-zero toàn cầu.Họ là đại diện cho những người tiên phong trong lĩnh vực này, mang đến cuộc trò chuyện những thông tin bổ ích và những câu chuyện đầy cảm hứng về cách mà họ đang đóng góp vào cuộc cách mạng bền vững. Chúng ta sẽ tìm hiểu về những dự án tiên phong mà hai tổ chức này đã thực hiện, như việc hỗ trợ các doanh nghiệp đạt được những mục tiêu carbon-neutral và giúp các cộng đồng nông thôn xây dựng năng lượng tái tạo.Mời bạn cùng lắng nghe.Xem phiên bản video trên YouTubeNếu có bất cứ góp ý, phản hồi hay mong muốn hợp tác, bạn có thể gửi email về địa chỉ  team@vietcetera.com ---In this week's episode of Vietnam Innovators, join host Hao Tran as he chats with Tim Evans - CEO of HSBC Vietnam, and Bill Possiel - Chief Conservation Officer of WWF-Vietnam, and explores the potential collaboration between these two organizations in scaling climate solutions and working towards the global net-zero goal.They represent pioneers in this field, bringing insightful information and inspiring stories about how they contribute to the sustainable revolution in Vietnam. We will delve into the groundbreaking projects undertaken by these organizations, such as supporting businesses in achieving carbon-neutral objectives and assisting rural communities in developing renewable energy sources.Tune in and join us in listening to their conversation.Listen to this episode on YouTube And explore many amazing articles at the website vietcetera.com.Feel free to leave any questions or invitations for business cooperation at team@vietcetera.com

NỘI DUNG PODCAST

[English description below]

Trong tập Vietnam Innovators tuần này, cùng host Hảo Trần trò chuyện với Tim Evans - CEO HSBC Vietnam và Bill Possiel - Chief Conservation Officer, WWF-Vietnam và khám phá sự hợp tác đầy tiềm năng giữa hai doanh nghiệp này trong việc nhân rộng các giải pháp khí hậu và hướng tới mục tiêu net-zero toàn cầu.

Họ là đại diện cho những người tiên phong trong lĩnh vực này, mang đến cuộc trò chuyện những thông tin bổ ích và những câu chuyện đầy cảm hứng về cách mà họ đang đóng góp vào cuộc cách mạng bền vững. Chúng ta sẽ tìm hiểu về những dự án tiên phong mà hai tổ chức này đã thực hiện, như việc hỗ trợ các doanh nghiệp đạt được những mục tiêu carbon-neutral và giúp các cộng đồng nông thôn xây dựng năng lượng tái tạo.

Mời bạn cùng lắng nghe.

Xem phiên bản video trên YouTube
Nếu có bất cứ góp ý, phản hồi hay mong muốn hợp tác, bạn có thể gửi email về địa chỉ  team@vietcetera.com

---

In this week's episode of Vietnam Innovators, join host Hao Tran as he chats with Tim Evans - CEO of HSBC Vietnam, and Bill Possiel - Chief Conservation Officer of WWF-Vietnam, and explores the potential collaboration between these two organizations in scaling climate solutions and working towards the global net-zero goal.

They represent pioneers in this field, bringing insightful information and inspiring stories about how they contribute to the sustainable revolution in Vietnam. We will delve into the groundbreaking projects undertaken by these organizations, such as supporting businesses in achieving carbon-neutral objectives and assisting rural communities in developing renewable energy sources.

Tune in and join us in listening to their conversation.

Listen to this episode on YouTube And explore many amazing articles at the website vietcetera.com.
Feel free to leave any questions or invitations for business cooperation at team@vietcetera.com

Liên kết

Các tập
Mới nhất