Podcast Christopher Malone, Managing Partner, Panl: EdTech đang là xu thế giáo dục và kinh tế - S4#2 | Vietcetera
Billboard banner
Christopher Malone, Managing Partner, Panl: EdTech đang là xu thế giáo dục và kinh tế - S4#2

20 Thg 03

Christopher Malone, Managing Partner, Panl: EdTech đang là xu thế giáo dục và kinh tế - S4#2

Đã sao chép

Đăng bởi: Vietnam InnovatorsPlaylist: Vietnam InnovatorsEP: EdTech đang là xu thế giáo dục và kinh tếHost: Hao Tran [English description below]Trong tập Vietnam Innovators này, host Hảo Trần sẽ cùng trò chuyện với khách mời Christopher Malone - Managing Director tại Panl, một công ty cố vấn chiến lược cho các doanh nghiệp thị trường Đông Nam Á.Tại cuộc trò chuyện, Christopher đưa đến những quan sát và góc nhìn của ông về nền kinh tế Việt hiện nay, những thách thức cũng như những xu hướng mà thị trường cần nắm bắt để tận dụng sức bật và tiếp tục tăng trưởng.Xem phiên bản video trên YouTubeVà đọc những thông tin thú vị trên vietcetera.com.Nếu có bất cứ góp ý, phản hồi hay mong muốn hợp tác, bạn có thể gửi email về địa chỉteam@vietcetera.com--- In this episode of Vietnam Innovators, we welcome Christopher Malone to the studio. Christopher is the Managing Director at Panl, a strategic advisory firm focusing on projects in Southeast Asia that have high social impact.Christopher shares with host Hao Tran his observations and perspectives on the local economic landscape, as well as the challenges and trends impacting Vietnam’s growth.Listen to this episode on YouTube And explore many amazing articles at the website vietcetera.com.Feel free to leave any questions or invitations for business cooperation at team@vietcetera.com

NỘI DUNG PODCAST

Đăng bởi: Vietnam Innovators
Playlist: Vietnam Innovators
EP: EdTech đang là xu thế giáo dục và kinh tế
Host: Hao Tran

[English description below]

Trong tập Vietnam Innovators này, host Hảo Trần sẽ cùng trò chuyện với khách mời Christopher Malone - Managing Director tại Panl, một công ty cố vấn chiến lược cho các doanh nghiệp thị trường Đông Nam Á.

Tại cuộc trò chuyện, Christopher đưa đến những quan sát và góc nhìn của ông về nền kinh tế Việt hiện nay, những thách thức cũng như những xu hướng mà thị trường cần nắm bắt để tận dụng sức bật và tiếp tục tăng trưởng.

Xem phiên bản video trên YouTube
Và đọc những thông tin thú vị trên vietcetera.com.
Nếu có bất cứ góp ý, phản hồi hay mong muốn hợp tác, bạn có thể gửi email về địa chỉ
team@vietcetera.com

---

In this episode of Vietnam Innovators, we welcome Christopher Malone to the studio. Christopher is the Managing Director at Panl, a strategic advisory firm focusing on projects in Southeast Asia that have high social impact.

Christopher shares with host Hao Tran his observations and perspectives on the local economic landscape, as well as the challenges and trends impacting Vietnam’s growth.

Listen to this episode on YouTube
And explore many amazing articles at the website vietcetera.com.
Feel free to leave any questions or invitations for business cooperation at team@vietcetera.com

Liên kết

Các tập
Mới nhất