Podcast Đổi mới ngành ngân hàng, còn cần gì ngoài chuyển đổi số? - Darren Buckley, Chief Retail Banking Group Officer, Techcombank | Vietcetera
Billboard banner
Đổi mới ngành ngân hàng, còn cần gì ngoài chuyển đổi số? - Darren Buckley, Chief Retail Banking Group Officer, Techcombank

04 Thg 09

Đổi mới ngành ngân hàng, còn cần gì ngoài chuyển đổi số? - Darren Buckley, Chief Retail Banking Group Officer, Techcombank

Đã sao chép

[English description below]Tuần này, host Hảo Trần sẽ đưa khán giả đến với cuộc trò chuyện để cùng khách mời Darren Buckley - Chief Retail Banking Group Officer khám phá tầm nhìn của ngân hàng Techcombank và tìm hiểu cách họ đang cách mạng hóa cách thức ngân hàng hoạt động tại Việt Nam.Trong tập podcast này, ông Darren chia sẻ về vai trò quan trọng của công nghệ, tập trung vào khách hàng và khả năng thích ứng của Techcombank. Ông cũng mang đến những thông tin thú vị và hữu ích về cách Techcombank tận dụng những yếu tố này để phục vụ tốt hơn nhu cầu của cá nhân và doanh nghiệp trên khắp Việt Nam.Đón xem để không bỏ lỡ những kiến thức quý giá và cảm hứng từ những biến đổi đầy sáng tạo của ngành tài chính ngân hàng từ đại diện của Techcombank.Xem phiên bản video trên YouTubeVà đọc những thông tin thú vị trên vietcetera.com.Nếu có bất cứ góp ý, phản hồi hay mong muốn hợp tác, bạn có thể gửi email về địa chỉ team@vietcetera.com---Join us in this week Vietnam Innovators episode as we delve into the visionary world of Techcombank and discover how they are revolutionizing the way banking is done in Vietnam. Our guest, Darren Buckley - Chief Retail Banking Group Officer from Techcom Bank, will share his insights on the groundbreaking strategies and cutting-edge technologies that are driving this transformation.During this episode, our guest will emphasize the crucial role of technology, customer-centricity, and adaptability in Techcombank's success. They will provide exclusive insights into how Techcombank is leveraging these factors to better serve the needs of individuals and businesses across Vietnam.Tune in to not miss valuable insider knowledge and get inspired by the innovative transformations taking place in Vietnam's financial landscape.Listen to this episode on YouTube And explore many amazing articles at the website vietcetera.com.Feel free to leave any questions or invitations for business cooperation at team@vietcetera.com

NỘI DUNG PODCAST

[English description below]

Tuần này, host Hảo Trần sẽ đưa khán giả đến với cuộc trò chuyện để cùng khách mời Darren Buckley - Chief Retail Banking Group Officer khám phá tầm nhìn của ngân hàng Techcombank và tìm hiểu cách họ đang cách mạng hóa cách thức ngân hàng hoạt động tại Việt Nam.

Trong tập podcast này, ông Darren chia sẻ về vai trò quan trọng của công nghệ, tập trung vào khách hàng và khả năng thích ứng của Techcombank. Ông cũng mang đến những thông tin thú vị và hữu ích về cách Techcombank tận dụng những yếu tố này để phục vụ tốt hơn nhu cầu của cá nhân và doanh nghiệp trên khắp Việt Nam.

Đón xem để không bỏ lỡ những kiến thức quý giá và cảm hứng từ những biến đổi đầy sáng tạo của ngành tài chính ngân hàng từ đại diện của Techcombank.

Xem phiên bản video trên YouTube
Và đọc những thông tin thú vị trên vietcetera.com.
Nếu có bất cứ góp ý, phản hồi hay mong muốn hợp tác, bạn có thể gửi email về địa chỉ team@vietcetera.com

---

Join us in this week Vietnam Innovators episode as we delve into the visionary world of Techcombank and discover how they are revolutionizing the way banking is done in Vietnam. Our guest, Darren Buckley - Chief Retail Banking Group Officer from Techcom Bank, will share his insights on the groundbreaking strategies and cutting-edge technologies that are driving this transformation.

During this episode, our guest will emphasize the crucial role of technology, customer-centricity, and adaptability in Techcombank's success. They will provide exclusive insights into how Techcombank is leveraging these factors to better serve the needs of individuals and businesses across Vietnam.

Tune in to not miss valuable insider knowledge and get inspired by the innovative transformations taking place in Vietnam's financial landscape.

Listen to this episode on YouTube
And explore many amazing articles at the website vietcetera.com.
Feel free to leave any questions or invitations for business cooperation at team@vietcetera.com

Liên kết

Các tập
Mới nhất