Podcast Đơn giản hóa để trading không chỉ cho "người trong ngành" - Victor Zimarev, CEO DOTO Holdings - S4#40 | Vietcetera
Billboard banner
Đơn giản hóa để trading không chỉ cho "người trong ngành" - Victor Zimarev, CEO DOTO Holdings - S4#40

02 Thg 01

Đơn giản hóa để trading không chỉ cho "người trong ngành" - Victor Zimarev, CEO DOTO Holdings - S4#40

Đã sao chép

[English description below]Trong tập Vietnam Innovators tuần này, cùng host Hảo Trần trò chuyện với khách mời Victor Zimarev, CEO của DOTO Trading. Trong cuộc trò chuyện, Victor chia sẻ về sự tập trung của DOTO vào việc cung cấp trải nghiệm người dùng vượt trội và sự quan tâm của họ đối với thị trường Việt Nam.Ngoài ra, trong tập này, chúng ta cũng tìm hiểu về các thách thức mà họ đang đối mặt trong việc xây dựng sự niềm tin khi thiết lập thương hiệu, cũng như quyết tâm của họ để dẫn đầu trong trong ngành. Xem ngay để không bỏ lỡ những thông tin quý giá về khởi nghiệp, cách nghiên cứu và hiểu rõ khách hàng mục tiêu cũng như kết nối với các doanh nghiệp khác.---Join us in this week Vietnam Innovators episode as we chat with Victor Zimarev, CEO of DOTO Trading. Discover how Doto is revolutionizing investing with their trading platform. Victor shares their focus on offering a superior user experience and their interest in the Vietnamese market.Also in this episode, we learn about the challenges they face in building trust and establishing their brand, and their determination to become the best in the industry. Gain valuable insights into entrepreneurship, understanding your audience, and connecting with fellow entrepreneurs. Watch the full episode now and explore Doto Trading's innovative platform for financial freedom.Xem phiên bản video trên YouTubeVà đọc những thông tin thú vị trên vietcetera.com.Nếu có bất cứ góp ý, phản hồi hay mong muốn hợp tác, bạn có thể gửi email về địa chỉ  team@vietcetera.com---XXXXXListen to this episode on YouTube And explore many amazing articles at the website vietcetera.com.Feel free to leave any questions or invitations for business cooperation at team@vietcetera.com

NỘI DUNG PODCAST

[English description below]
Trong tập Vietnam Innovators tuần này, cùng host Hảo Trần trò chuyện với khách mời Victor Zimarev, CEO của DOTO Trading. Trong cuộc trò chuyện, Victor chia sẻ về sự tập trung của DOTO vào việc cung cấp trải nghiệm người dùng vượt trội và sự quan tâm của họ đối với thị trường Việt Nam.

Ngoài ra, trong tập này, chúng ta cũng tìm hiểu về các thách thức mà họ đang đối mặt trong việc xây dựng sự niềm tin khi thiết lập thương hiệu, cũng như quyết tâm của họ để dẫn đầu trong trong ngành. Xem ngay để không bỏ lỡ những thông tin quý giá về khởi nghiệp, cách nghiên cứu và hiểu rõ khách hàng mục tiêu cũng như kết nối với các doanh nghiệp khác.

---

Join us in this week Vietnam Innovators episode as we chat with Victor Zimarev, CEO of DOTO Trading. Discover how Doto is revolutionizing investing with their trading platform. Victor shares their focus on offering a superior user experience and their interest in the Vietnamese market.

Also in this episode, we learn about the challenges they face in building trust and establishing their brand, and their determination to become the best in the industry. Gain valuable insights into entrepreneurship, understanding your audience, and connecting with fellow entrepreneurs. Watch the full episode now and explore Doto Trading's innovative platform for financial freedom.

Xem phiên bản video trên YouTube
Và đọc những thông tin thú vị trên vietcetera.com.
Nếu có bất cứ góp ý, phản hồi hay mong muốn hợp tác, bạn có thể gửi email về địa chỉ  team@vietcetera.com

---

XXXXX

Listen to this episode on YouTube
And explore many amazing articles at the website vietcetera.com.
Feel free to leave any questions or invitations for business cooperation at team@vietcetera.com

Liên kết

Các tập
Mới nhất