Podcast Chiến lược của doanh nghiệp để trao quyền cho lao động di cư - Mihyung Park, Chief of Mission, IOM | Vietcetera
Billboard banner
Chiến lược của doanh nghiệp để trao quyền cho lao động di cư - Mihyung Park, Chief of Mission, IOM

04 Thg 12

Chiến lược của doanh nghiệp để trao quyền cho lao động di cư - Mihyung Park, Chief of Mission, IOM

Đã sao chép

[English description below]Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 1987. Trong nhiều năm qua, IOM không ngừng cung cấp những biện pháp toàn diện cho người di cư, người lánh nạn trong nước, người di cư hồi hương,…thông qua hỗ trợ nhân đạo trực tiếp và các hoạt động hỗ trợ khác.Tại tập podcast của Vietnam Innovators tuần này, chúng ta sẽ cùng host Hảo Trần gặp gỡ và trò chuyện với bà Mihyung Park - Chief of Mission tại IOM để cùng tìm hiểu sứ mệnh của IOM trong việc mang đến những giải pháp thúc đẩy di cư an toàn và bảo về quyền lợi nhân đạo cho người di cư.Xem phiên bản video trên YouTubeVà đọc những thông tin thú vị trên vietcetera.com.Nếu có bất cứ góp ý, phản hồi hay mong muốn hợp tác, bạn có thể gửi email về địa chỉ team@vietcetera.com---The International Organization for Migration (IOM) established its operations in Vietnam in 1987. Over the years, IOM has been tirelessly providing comprehensive measures to support migrants, internally displaced persons, returnees, and others in need of humanitarian assistance.In this week's episode of Vietnam Innovators podcast, join host Hao Tran as we meet and engage in a conversation with Ms. Mihyung Park, Chief of Mission at IOM, to explore the organization's mission in promoting safe migration and protecting the humanitarian rights of migrants.Listen to this episode on YouTube And explore many amazing articles at the website vietcetera.com.Feel free to leave any questions or invitations for business cooperation at team@vietcetera.com

NỘI DUNG PODCAST

[English description below]

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 1987. Trong nhiều năm qua, IOM không ngừng cung cấp những biện pháp toàn diện cho người di cư, người lánh nạn trong nước, người di cư hồi hương,…thông qua hỗ trợ nhân đạo trực tiếp và các hoạt động hỗ trợ khác.

Tại tập podcast của Vietnam Innovators tuần này, chúng ta sẽ cùng host Hảo Trần gặp gỡ và trò chuyện với bà Mihyung Park - Chief of Mission tại IOM để cùng tìm hiểu sứ mệnh của IOM trong việc mang đến những giải pháp thúc đẩy di cư an toàn và bảo về quyền lợi nhân đạo cho người di cư.

Xem phiên bản video trên YouTube
Và đọc những thông tin thú vị trên vietcetera.com.
Nếu có bất cứ góp ý, phản hồi hay mong muốn hợp tác, bạn có thể gửi email về địa chỉ team@vietcetera.com

---

The International Organization for Migration (IOM) established its operations in Vietnam in 1987. Over the years, IOM has been tirelessly providing comprehensive measures to support migrants, internally displaced persons, returnees, and others in need of humanitarian assistance.

In this week's episode of Vietnam Innovators podcast, join host Hao Tran as we meet and engage in a conversation with Ms. Mihyung Park, Chief of Mission at IOM, to explore the organization's mission in promoting safe migration and protecting the humanitarian rights of migrants.

Listen to this episode on YouTube
And explore many amazing articles at the website vietcetera.com.
Feel free to leave any questions or invitations for business cooperation at team@vietcetera.com

Liên kết

Các tập
Mới nhất