Podcast Hành trình trưởng thành từ vai người khổng lồ - Thomas Vallely, Chairman of the Board of Trustees, Fulbright University Vietnam - S4#18 | Vietcetera
Billboard banner
Hành trình trưởng thành từ vai người khổng lồ - Thomas Vallely, Chairman of the Board of Trustees, Fulbright University Vietnam - S4#18

22 Thg 07

Hành trình trưởng thành từ vai người khổng lồ - Thomas Vallely, Chairman of the Board of Trustees, Fulbright University Vietnam - S4#18

Đã sao chép

[English description below]Vietnam Innovators tuần này sẽ đưa bạn đến với cuộc trò chuyện giữa host Hảo Trần và khách mời là ông Thomas Vallely - Chairman of the Board of Trustees, Fulbright University Vietnam.Được thành lập vào năm 2016, Đại học Fulbright Việt Nam đã trở thành một trong những trường đại học hàng đầu tại Việt Nam, với sứ mệnh đào tạo một thế hệ các nhà lãnh đạo mới với tri thức, năng lực và phẩm chất chính trực, sẵn sàng kiến tạo ảnh hưởng tích cực trong bất kỳ lĩnh vực nào mà họ theo đuổi.Tháng 6 vừa qua cũng đã đánh dấu một cột mốc quan trọng khi Fulbright Vietnam tổ chức buổi Lễ tốt nghiệp Chương trình Cử nhân lần đầu tiên. Trong cuộc trò chuyện này, chúng ta sẽ cùng Thomas Vallely khám phá những thách thức và thành tựu của trường trong suốt hành trình đầy thử thách này.Xem phiên bản video trên YouTubeNếu có bất cứ góp ý, phản hồi hay mong muốn hợp tác, bạn có thể gửi email về địa chỉ team@vietcetera.com---This week on Vietnam Innovators, join host Hao Tran in a conversation with guest Thomas Vallely - Chairman of the Board of Trustees, Fulbright University Vietnam.Established in 2016, Fulbright University Vietnam has become one of the top universities in Vietnam, with a mission to educate a new generation of leaders with knowledge, skills, and integrity, ready to create positive impact in any field they pursue.Last June also marked an important milestone as Fulbright Vietnam held its first commencement ceremony. In this conversation, we will explore with Thomas Vallely the challenges and achievements of the university throughout this journey.Listen to this episode on YouTube Feel free to leave any questions or invitations for business cooperation at team@vietcetera.com

NỘI DUNG PODCAST

[English description below]

Vietnam Innovators tuần này sẽ đưa bạn đến với cuộc trò chuyện giữa host Hảo Trần và khách mời là ông Thomas Vallely - Chairman of the Board of Trustees, Fulbright University Vietnam.

Được thành lập vào năm 2016, Đại học Fulbright Việt Nam đã trở thành một trong những trường đại học hàng đầu tại Việt Nam, với sứ mệnh đào tạo một thế hệ các nhà lãnh đạo mới với tri thức, năng lực và phẩm chất chính trực, sẵn sàng kiến tạo ảnh hưởng tích cực trong bất kỳ lĩnh vực nào mà họ theo đuổi.

Tháng 6 vừa qua cũng đã đánh dấu một cột mốc quan trọng khi Fulbright Vietnam tổ chức buổi Lễ tốt nghiệp Chương trình Cử nhân lần đầu tiên. Trong cuộc trò chuyện này, chúng ta sẽ cùng Thomas Vallely khám phá những thách thức và thành tựu của trường trong suốt hành trình đầy thử thách này.

Xem phiên bản video trên YouTube
Nếu có bất cứ góp ý, phản hồi hay mong muốn hợp tác, bạn có thể gửi email về địa chỉ team@vietcetera.com

---

This week on Vietnam Innovators, join host Hao Tran in a conversation with guest Thomas Vallely - Chairman of the Board of Trustees, Fulbright University Vietnam.

Established in 2016, Fulbright University Vietnam has become one of the top universities in Vietnam, with a mission to educate a new generation of leaders with knowledge, skills, and integrity, ready to create positive impact in any field they pursue.

Last June also marked an important milestone as Fulbright Vietnam held its first commencement ceremony. In this conversation, we will explore with Thomas Vallely the challenges and achievements of the university throughout this journey.

Listen to this episode on YouTube
Feel free to leave any questions or invitations for business cooperation at team@vietcetera.com

Liên kết

Các tập
Mới nhất