Podcast Hiểu về ESG để mở khoá tăng trưởng cho doanh nghiệp - MiMi Vu, Van Ly, Parters at RAISE PARTNERS - S4#20 | Vietcetera
Billboard banner
Hiểu về ESG để mở khoá tăng trưởng cho doanh nghiệp - MiMi Vu, Van Ly, Parters at RAISE PARTNERS - S4#20

08 Thg 08

Hiểu về ESG để mở khoá tăng trưởng cho doanh nghiệp - MiMi Vu, Van Ly, Parters at RAISE PARTNERS - S4#20

Đã sao chép

[English description below]Trong tập mới của Vietnam Innovators, host Hảo Trần sẽ trò chuyện cùng khách mời là chị MiMi Vu và Van Ly - Parters tại Raise Partner.Những chia sẻ của hai khách mời tại cuộc trò chuyện này sẽ mở ra cho khán giả những nguyên tắc cơ bản của ESG và cách nó có thể tạo ra tác động tích cực trong môi trường kinh doanh. Mimi Vu và Van Ly sẽ chia sẻ kiến thức sâu sắc và kinh nghiệm của họ trong việc áp dụng ESG vào hoạt động kinh doanh và tại sao nó là một yếu tố quan trọng để xây dựng một doanh nghiệp bền vững.Nếu bạn quan tâm đến sự phát triển bền vững và muốn hiểu rõ hơn về ESG, tập này là một cơ hội tuyệt vời để học hỏi từ những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Cùng lắng nghe nhé!Xem phiên bản video trên YouTubeNếu có bất cứ góp ý, phản hồi hay mong muốn hợp tác, bạn có thể gửi email về địa chỉ team@vietcetera.com---In this episode of Vietnam Innovators podcast, host Hao Tran will engage in a conversation our guests MiMi Vu and Van Ly - Partners at Raise Partner.The insights shared by these two guests in this conversation will delve into the fundamental principles of ESG and how it can create a positive impact in the business environment. Mimi Vu and Van Ly will share their profound knowledge and experience in applying ESG to business operations and why it is a vital factor in building a sustainable enterprise.If you are interested in sustainable development and wish to gain a deeper understanding of ESG, this episode is an excellent opportunity to learn from experienced individuals in this field. Let's tune in and listen!Listen to this episode on YouTube. Feel free to leave any questions or invitations for business cooperation at team@vietcetera.com

NỘI DUNG PODCAST

[English description below]

Trong tập mới của Vietnam Innovators, host Hảo Trần sẽ trò chuyện cùng khách mời là chị MiMi Vu và Van Ly - Parters tại Raise Partner.

Những chia sẻ của hai khách mời tại cuộc trò chuyện này sẽ mở ra cho khán giả những nguyên tắc cơ bản của ESG và cách nó có thể tạo ra tác động tích cực trong môi trường kinh doanh. Mimi Vu và Van Ly sẽ chia sẻ kiến thức sâu sắc và kinh nghiệm của họ trong việc áp dụng ESG vào hoạt động kinh doanh và tại sao nó là một yếu tố quan trọng để xây dựng một doanh nghiệp bền vững.

Nếu bạn quan tâm đến sự phát triển bền vững và muốn hiểu rõ hơn về ESG, tập này là một cơ hội tuyệt vời để học hỏi từ những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Cùng lắng nghe nhé!

Xem phiên bản video trên YouTube
Nếu có bất cứ góp ý, phản hồi hay mong muốn hợp tác, bạn có thể gửi email về địa chỉ team@vietcetera.com

---

In this episode of Vietnam Innovators podcast, host Hao Tran will engage in a conversation our guests MiMi Vu and Van Ly - Partners at Raise Partner.

The insights shared by these two guests in this conversation will delve into the fundamental principles of ESG and how it can create a positive impact in the business environment. Mimi Vu and Van Ly will share their profound knowledge and experience in applying ESG to business operations and why it is a vital factor in building a sustainable enterprise.

If you are interested in sustainable development and wish to gain a deeper understanding of ESG, this episode is an excellent opportunity to learn from experienced individuals in this field. Let's tune in and listen!

Listen to this episode on YouTube.
Feel free to leave any questions or invitations for business cooperation at team@vietcetera.com

Liên kết

Các tập
Mới nhất